Употреба рачунара у образовне сврхе

Архива за категорију ‘Примена е-учења’

Примена е-учења

Примена електронског учења у настави

Хибридно учење, као комбинација класичне наставе и електронског учења се већ другу школску годину примењује у IV-2 одељењу. У трећем разреду је највећи део рада сносио учитељ, док су у четвртом разреду велики допринос уређивању и самом раду на сајту одељења, дали сами ученици, континуираним радом у току целе школске године.

Дванаест тема отворених на порталу, богатством садржаја сведоче о свестраном и квалитетном раду ученика и учитеља: Моја школа, Учимо без муке, Применимо знање, Шта смо научили, Математички кутак, Познате личности, Енглески кутак, Препоручио бих другу да прочита, Речник мање познатих појмова, Наша енциклопедија, Велика књига рекорда, Наша учионица, Са крстарења по Интернету.

Ученици су применом електронског учења: учили лекције; упознавали се са занимљивим прилозима (текстови, фотографије, филмови…); утврђивали знања на тестовима; кроз форуме решавали математичке задатке, као и задатке из енглеског језика; објављивали прилоге само на енглеском језику; прикупљањем података са Интернета уређивали тему Познате личности, Наша енциклопедија, Велика књига рекорда; препоручивали друговима из одељења прочитане књиге и занимљиве филмове; прикупљали материјал за креиране лекције; уређивали Речник одељења; учествовали у изради одељењских албума, у којима се налазе фотографије којима су забележени продукти рада на часовима, радили домаће задатке на Интернету…

Активности ученика: проналажење, читање, истраживање, селекција, упоређивање, прикупљање, размена електронске поште, рад на форумима, решавање задатака, слање мејлова, достављање лекција болесном другу на његову мејл адресу, размењивање мишљења, као и групни рад на пројектима постављеним на сајту…

Ученици неколико пута недељно користе дигиталну учионицу, сурфујући по Интернету радећи на истраживачким задацима, уређујући свој сајт, али и користећи образовне ЦД-е…

Naša virtuelna učionica

Облак ознака